2 x GIGABYTE GeForce RTX 2080 Gaming OC 8GB With NV LINK (SLI)